شنبه ۴ فروردين ۱۳۹۷
فضائل آیت الله الکرسی

کانون وبلاگ نویسان قم،

برخی از فضائل آیت اللکرسی از منظر قرآن و اهلبیت(ع)

هنگام بیرون از آمدن از خانه

رسول خدا (ص) فرمود: کسی که از خانه خارج می شود اگر آیت الکرسی بخواند خداوند تبارک وتعالی هفتادهزار فرشته را مامور می کند تا هنگامی که به خانه گردد برای وی استغفار کنند

در روایتی دیگر آمده است که هنگام بیرون از رفتن از خانه آیت الکرسی سوره قدر و سوره حمد را بخوانید زیرا اینکار موجب توفیق در کارها و برآوردن حوایج دنیا و آخرت می شود.

 هنگام بازگشت به خانه

 رسول خدا (ص) فرموده: هرکس آیت الکرسی را هنگام بازگشت به خانه بخواند خدای متعال فقر و تنگدستی را از او دور می کند.

 
فضیلت خواندن آیت الکرسی در روز جمعه

 همانا آیت الکرسی در لوح زمرد سبز با مئائ مخصوص به خدا نوشته شده است و هیچ روز جمعه ای نیابد مگر اینکه آن لوح به پیشانی اسرافیل می خورد پس هرگاه به پیشانی او خورد تسبیح می کند.

همینکه او تسبیح می گوید هر فرشته ای که در آسمانهاست تسبیح سبحان الله و تهلیل   لا اله الا الله گوید و چون اهل آسمان دنیا تسبیح آنها را بشنوند و تقدیس نمایند پس هیچ ملک مقرب  و نبی مرسل نماند مگر آنکه برای خواننده آیت الکرسی دعا کند.

روایت شده که حضرت زین العابدین (ع) چون صبح روز جمعه می شد تا ظهر آیت الکرسی می خواند.

امام محمد باقر (ع) فرمود: هرکس بعد از نماز جمعه ، سوره حمد و جمعه را یک مرتبه و هر یک از ناس و فلق را هقت مرتبه و آیت الکرسی و آیه ی سخره( آیه 54 تا 57 سوره اعراف) و دو آیه آخر سوره توبه را یک مرتبه بخواند ، کفاره گناهان او باشد از این جمعه تا جمعه دیگر.

خواندن آیت الکرسی در قبرستان

رسول اکرم (ص) فرمود: " کسی که آیت الکرسی را بخواند و ثواب آنرا نثار اهل قبور نماید خداوند در قبر هر مرده ای از مشرق تا مغرب چهل نور (الهی) را داخل می فرماید و به قبرهای آن مرده ها وسعت می دهد و درجات آنها را بلند می فرماید و به خواننده آیت الکرسی ثواب شصت هزار پیغمبر کرامت می فرماید و از هر حرفی فرشته ای می آفریند که برای او تا روز قیامت تسبیح نماید.

 هنگام مرگ

 امام صادق (ع) فرمود: " اگر بر سر شخصی رسیدید که در حال جان کندن است آیت الکرسی و دو آیه ی بعد از آنرا بخوانید.

امام رضا (ع) فرمود:" کسی که برای دفن میت وارد قبر می شود سوره های حمد و فلق و ناس و آیت الکرسی را بخواند."

امام صادق (ع) فرمود:" آن هنگام که مرده را در قبر گذاشتید و طرف راست صورتش را بر خاک نهادید ، سوره های حمد ، فلق و ناس و توحید و آیت الکرسی بخوانید."

 در مشکلات و سختی ها

گویند: در شدائد و سختی ها و کارهای مهم و بزرگ خواندن دوازده بار آیت الکرسی نافع است و تخلف ندارد.

 فرزند و اولاد

هرکس آیت الکرسی را جهت بقای نسل و سلامتی خود از بلاها تا چهل بار بخواند مجرب است.

پیامبر اکرم (ص) فرمود:" هرگاه خداوند به شما فرزند عنایت کرد به گوش راست او اذان و به گوش چپ او اقامه بگویید و نیز همراه اذان ، حمد ، اخلاص ، ناس و سه آیه آخر سوره حشر را بخوانید."

 جهت عزت و بزرگواری

 جهت عزت و بزرگواری نزد بزرگان سه بار آیت الکرسی را بخوانید و به کف دستها بدمید و به صورت بکشید.

هر کس آیت الکرسی را بنویسد و به بازوی خود ببندد به هر جا که برود عزیز و محترم باشد

 لباس نو

امام رضا علیه السلام چون می خواستند لباسی نو بپوشندلباسها را در طرف راست خود می گذاشتند و ظرف آبی درخواست می کردند و آنگاه هر یک از سوره های توحید و کافرون و آیت الکرسی را ده بار بر آن ظرف می خواندند و آن آب را به لباس نو می پاشیدند و می فرمودند: هر کس که این چنین کند پیوسته در وسعت روزی باشد تا مادامی که تاری از آن لباس باقی مانده است.

دفع شیطان

 پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: هرکس سوره توحید و آیت الکرسی را شبانه روز ده مرتبه تلاوت نماید از وسوسه های شیطان در امان می ماند و شایسته بهشت بزرگ پروردگار می شود و در آنجا همنشین پیامبران می گردد.

همچنین فرمودند:" این آیه را در هیچ خانه ومکانی نخوانند مگر آنکه شیطان سه روز در آن مکان نیاید. بعد فرمود: سی تا چهل روز هیچ جادویی در آنجا راه نیابد و اثر نکند."

همچنین فرمودند: هر کس چهار آیه اول سوره بقره و آیت الکرسی را با دو آیه بعد از آن و سه آیه آخر سوره بقره را بخواند و هیچگونه بدی و ناراحتی در جان خویش نبیند و شیطان به وی نزدیک نمی شود و قرآن را فراموش نمی کند."

اگر آیت الکرسی را بر مالی نهند یا بر فرزندی ببندند از شیطان محفوظ ماند.

 خلاصی از آتش جهنم

 امام صادق علیه السلام  فرمود:" هر کس در حال سجده آیت الکرسی را بخواند هیچ گاه داخل جهنم  نخواهد شد."

هر کس آیت الکرسی و آیه های 18 و 19 آل عمران و آیه های 26 و 27 آل عمران  را بخواند هفت در دوزخ بر روی او بسته می شود و هشت در بهشت بر روی او به شرط اینکه تقوی داشته باشد باز می گردد.

 هنگام ترس

 امام صادق علیه السلام  فرمودند: هرگاه با شخصی و یا امری که از آن می ترسی مواجه گشتی آیت الکرسی بخوان.

 شفای بیماران

 هر بیماری که چهارده بار آیت الکرسی را بخواند ان شاءالله شفا یابد.

هرکس آیت الکرسی را سی و شش مرتبه بخواند جهت بیماری مالیخولیا و بی خوابی موثر است.

در رفع مرض صرع فرموده اند که سوره الرحمن را در ورقه ای نوشته و آیت الکرسی را در حاشیه آن بنویسید و با خود همراه داشته باشید.

جهت بند آمدن خون ، آیت الکرسی را به ظرفی بنویسید و با آب کرفس بشوئید و ناشتا بخورید از هر جای بدن که خون ریزش داشته باشد بند می آید.

جهت بیماری استسقا آیت الکرسی را به ظرف پاکیزه به مشک و زعفران بنویسد و شوئیید و به مستسقی دهد تا شفا یابد.

حضرت علی علیه السلام  فرمودند:" هرگاه یکی از شما شکایت از درد چشم داشت آیت الکرسی را بخواند و بهبودی خویش را در دل در نظر بگیرد زیرااگر خداوند بخواهد عافیت می یابد.(در روایتی دیگر آمده با اعتقادی درست بخواند)

 اثرات دیگر خواندن آیت الکرسی

هر کس هنگام غروب آفتاب چهل و یک بار بخواند حاجتش بر آورده شود و اگر آن را بخواند .و به پاهایش بدمد در راه رفتن خسته نمی شود و اگر بخواهد دشمن او را نبیند هفتاد بار آیت الکرسی بخواند و در جای بی آب که می ترسد از تشنگی هلاک شود شصت و شش بار بخواند. و اگر هفت بار  بر مشتی خاک بخواند و در قبر مرده ریزد آن مرده را کیفر نکنند  و برحمت الهی رسد و برای موفقیت در درس هفت بار بخواند.

 خواندن آیت الکرسی در نماز

 امام صادق علیه السلام  فرمود: هر کس در نمازهای نافله خود سوره توحید  و قدر و آیت الکرسی را بخواند خداوند او را موفق به پر فضیلت ترین اعمال انسانها نموده است مگر آنکه کسی شبیه او کند و زیادتر بخواند.

 

ابوبكر بن نوح مي گويد: پدرم نقل كرد: دوستي در نهروان داشتم كه يك روز برايم تعريف كرد كه من عادت داشتم هر شب آية الكرسي را مي خواندم و بر در دكان و مغازه ام مي دميدم و با خيال راحت به منزلم مي رفتم .

يك شب يادم رفت آية الكرسي را به مغازه بخوانم ، و به خانه رفتم . وقت خواب يادم آمد، از همان جا خواندم و به طرف مغازه ام دميدم . فردا صبح كه به مغازه آمدم و در باز كردم ، ديدم دزدي در مغازه آمده و هر چه در آنجا بوده جمع كرده ، بعد متوجّه مردي شدم كه در آنجا نشسته . گفتم : تو كه هستي و در اينجا چه كار داري ؟ گفت : داد نزن من چيزي از تو نبرده ام ، نگاه كن تمام متاع تو موجود است ، من اينها را بستم و همينكه خواستم بردارم وببرم در مغازه را پيدا نمي كردم ، تا اثاثها را زمين مي گذاشتم در را نشان مي كردم باز تا مي خواستم ببرم ديوار مي شد. خلاصه شب را تا صبح به اين بلا بسر بردم تا اينكه تو در را باز كردي ، حالا اگر مي تواني مرا عفو كن ، زيرا من توبه كردم و چيزي هم از تو نبرده ام . من هم دست از او برداشتم و خدا را شكر كردم .

*نام و نام خانوادگي :

پست الکترونيکي :

*مطلب :
۱) نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۲) از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد .
۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید .
۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
آخرین مطالب