شنبه ۴ فروردين ۱۳۹۷
دلایل عقلی وجود حجاب

کانون وبلاگ نویسان قم،

امروزه بدون اینکه به کسی آموزش دهیم بحث رونمایی را می بینید که افراد مایلند چیزی پوشش داشته باشد و بعد در زمان خاصی از آن رونمایی کنند . اینکه شیء از اول در دسترس عموم باشد را اعتقاد ندارند و خلاف می دانند . زن وقتی که ابتذال پیدا کرد و در دسترس همه قرار گرفت ، آن جلب توجه خاص قانونی که در حریم خانواده هست کمتر به او می شود و خود شوهرش اول کسی است که می گوید این زن در دسترس همه هست و توجه خاصی به او ندارد.


عقل ما را هدایت می کند به سمت بهترین پوشش برای زنان که چادر مشکی هست. سر تا پای بدن او را می پوشاند و جلب توجه هم نمی کند .

1- آزادی فکراست  که در اثر پوشش کامل برای انسان حاصل می شود.

2- فطرت و خلقت انسان درداشتنپوشش است. این را هم آقایان و هم خانمها احساس می کنند و مایل به برهنگی حتی در تنهایی نیستند . زنها بیشتر این مورد را احساس می کنند .

3-حیا ارمغان پوشش کامل با چادر مشکی است. و نفس انسان را از کارهای زشت حفظ می کند

4-عقلا شئ گرانبها تر را بیشتر حفظ می کنند . جسم زن جذاب تر از جسم مرد هست از این روعقلا حتی قبل از اسلام پوشیدگی رابرای زن  تأیید و تاکید می کردند. امروزه هم می بینیم که اشیاء قیمتی را در صندوق و گاو صندوق و در کارتن های زخیم و ... نگهداری می کنند .

5-آزادی عمل برای هر فرد تا جائی است که مزاحم آزادی اجتماع نشود .و این می رساند که پوشش داخل منزل برای زن با پوشش خارج از منزل فرق دارد . در بیرون به این دلیل که مزاحمت برای حقوق دیگران ایجاد می کند باید پوشش کامل را رعایت کنند . این مورد برای مردها هم است ولی زنان پوشش کاملشان با چادر مشکی محقق می شود تا حقوق دیگران حفظ شود. چه حقوق خانوادگی باشد یا حقوق کسب و کار و ... . اگر مردم در جامعه فکرشان مشغول شهوت شود دیگر نمی توانند درست کار کنند.

6-زن مظهر زیبایی است و زیبایی او مظهر جلب توجه دیگران به خود است .و مرد در ساختارش شیفته شدن به طرف مقابل نهفته است و ما به این نکته می رسیم که زن به خاطر این زیبایی که نسبتا در وجودش هست و جلب توجه می کند باید با پوشش کامل در جامعه حاضر شود و سبب شود که جلب توجه دیگران را به محارم خود و آنهم در کانون خانواده محدود کند .

7-اهمیت حفظ هویت ملی در مقابل تهاجم دشمن. دشمن هر جامعه ای را که خواسته هویت ملی آنها را از بین ببرد ، از راه بی حجابی و بی بند و باری انجام داده است. سابقه ی دشمن در این جهت سابقه ی سیاهی است . کارنامه ی رضا خان را در کشور خود ، امان الله خان را در افغانستان و آتا ترک را در ترکیه مشاهده می کنیم و استعمار انگلیس در کشورهای مختلف ، در اسپانیا ، فرانسه ، الجزایر و در کشور ما هم وقتی می خواست وارد شود به همین شکل وارد شده اند . اگر کسی مقید به ملیت خود (زندگی اسلامی) و حفظ آثار ملیخود باشد ، باز لازم است چادر مشکی را که جزء ملیت کشورهای مسلمان به خصوص ایران هست را حفظ کند.

8-سلامت جسم ارمغان پوشش کامل با چادر مشکی است. پزشکان معتقدند هیجاناتی که به روح انسان وارد می شود ، بیماری جسمی برای انسان می آورد .بی حجابی و بی بندوباری این هیجانات را به روح انسان وارد می کند. بیماری روده و معده از این هیجانات شروع شده و به سایر اعضای بدن سرایت می کند . اگر انسان مایل به سلامتی جسمی هم هست ، راهش این است که بهترین پوشش را که برای زنان چادر مشکی است داشته باشد.

 

دلیل های روانشناختی چادر مشکی برای حجاب خواهران

    حفظ بهداشت فردی مقدمه ای برای بهداشت عمومی

 بهداشت دو نوع است.، یکی بهداشت روحی و دیگری بهداشت جسمی . یک روانشناس معتقد است که بهداشت روحی با رعایت پوشش کامل خانمها محقق می شود.آن هم با چادر مشکی که کم جاذبه ترین پوشش است.

    حجاب کامل، مانع تحریک مرد و باعث آرامش روانی برای مردان

این نکتهی مهمی است که مردان توجهی به غیر نکنند که سبب شود جلب توجه آنها را به محارم خود و آنهم در کانون خانواده محدود کند .

    حجاب کامل خواهران مانع از خشونت در جامعه

 فرار دختران یا دختران خیابانی که متاسفانه امروزه زیاد شده اند برمی گردد به این بی حجابی ها و بد حجابی ها که هیجانات کاذبی را درست می کندو این خلاف حقوق افراد در جامعه است . این هیجانات ، درگیریها و مشکلات و خشونت هایی برای افراد ایجاد کردهوحتی مزاحمت هایی برای نوامیس به وجود آورده است که چراغ سبز نشان می دهند و این چراغ سبزشان همان بی حجابی و بد حجابیشان است .

 

    دسترسی علمی به مراتب بالا (مراکز دانشگاهی ، آموزش و پرورش ، حوزه های علمیه و... و حتی اختراعات)

رعایت پوشش کامل به وسیله چادردسترسی به مراتب بالا راامکان پذیر خواهدکرد.در فضای علمی که مخترع می خواهد کار کند نباید هیجان شهوانی باشد چنانچه هیجان غضب هم نباید باشد چرا که غضب هم عقل انسان را از بین می برد و انسان نمی تواند تحقیقات علمی دقیق انجام دهد و این نکته ما را راهنمایی می کند که زنها چادر مشکی داشته باشند تا هم خودشان و هم مردها بتوانند به مراتب بالای علمی همراه با آرامش دسترسی پیدا کنند

    حفظ و ارزش قداست زن

امروزه بدون اینکه به کسی آموزش دهیم بحث رونمایی را می بینید که افراد مایلند چیزی پوشش داشته باشد و بعد در زمان خاصی از آن رونمایی کنند . اینکه شیء از اول در دسترس عموم باشد را اعتقاد ندارند و خلاف می دانند .

زن وقتی که ابتذال پیدا کرد و در دسترس همه قرار گرفت ، آن جلب توجه خاص قانونی که در حریم خانواده هست کمتر به او می شود و خود شوهرش اول کسی است که می گوید این زن در دسترس همه هست و توجه خاصی به او ندارد.

    پوشش کامل ، مانع تخلفات از شرع و قانون در جامعه.

حدودا یک سوم جنایتهایی که در جامعه انجام می گیرد و کارشان به شکایت کشیده می شود به بدحجابی ، بحث شهوت ، نگاه و رابطه های خلاف بر می گرددو بیش از اینهایی که مراجعه کرده اند ، آنهایی هستند که به هیچ جایی مراجعه نمی کنند و شکایت آنها ثبت نشده است

پوشش و چادر مشکی کمترین توجه را و یا هیچ توجهی را به خود جلب نمی کند و دیگر خلاف شرع و عقل واقع نمی شود

    رضایت جنسی مردان از همسران خود

متاسفانه حریص بودن بعضی از مردها برای ارضا کردن شهوت خود از طریق نامشروع ریشه اش بی حجابی در جامعه است . وقتی مرد می بیند زنان کذایی با قیافه های خاصی بیرون می آیند به فکر تجدید فراش می افتد . چه مشروع یا نامشروع.از نظر روانی پوشش کامل زنها ، حرص مردها را از بین می برد و به همسران خود قانع می شوند .دراین دعا می خوانیم: اللهم اغننی بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک خدایا کاری کن که من به حلال تو قانع و ارضا شوم تا اصلا نیاز به حرام نداشته باشم نه اینکه به حرام نیاز داشته باشم ولی جلوی خودم را بگیرم و مرا به فضل خودت از غیر خودت دور و منقطع کن .

 

    بالا بودنانعطاف پذیری روحی زنان نسبت به مردان

یک روانشناس می گوید اگر زن می خواهد در جمعه آسیب نبیند باید چادر داشته باشد و گرنه بدون چادر فوراً در حوزه ی مغناطیسی فکر دیگران قرار می گیرد و فوری جذبش می کنند ولو در حوزه ی جسمی اش قرار نگیرند و حتی دست هم به آن زن نزنند . اگر فکرها دیده می شدمعلوم می شد فکر مردها دور آن زن می چرخد . قرآن کریم وقتی بحث زنا را مطرح می کند ابتدا زن را بیان می کند :الزانیة و الزانی  در حالی که در بحث سرقت ابتدا مرد را می گوید : السارق و السارقة . این نکته ی مهمی است که در بحث شهوت تا چراغ سبز از طرف زن نباشد ، مرد به او رو نمی آورد. زن جلب توجه می کندزنبا حجاب کاملمی تواند این انعطاف را صفر کند و در عین حال یک حصن و یک قلعه ای با پوشش چادر مشکی دور خود ایجاد می کند.

 

    تکثر گرایی در مردها

 بدحجابی باعث تحریک نسبت به غیر همسر می شود . حتی زنانی که شوهردار هستند و متاسفانه ارتباط نامشروع با غیر همسر داشته اند .شکایتهای زیادی هست که علیرغم دلیل های متنوع ، دلیل اصلی اش بحث بد حجابی است.

 

    استحکامحریم خانوادهبا پوشش صحیح بانوان

پوشش چادر مشکیبخش عمده ای از اختلافات زناشویی به وجود آمده را از بین می برد.شوهری که بهکنایه به همسرش می گوید زیبا نیستی و کاش مثل فلانی بودی و حتی اسم می آورد ببینید خود زن چقدر خسارت می بیند وقتی که می شنود شوهرش به جای اینکه به او بگوید به تو علاقه دارم و تو امید زندگی من و شریک زندگی من هستی ، تازه می گوید ای کاش قیافه ات مثل فلانی بود و این گونه او را تحقیر می کند . اینها به این دلیل است که آن زن دوم پوشش کامل نداشته است. این مرد به رخ می کشد ولی آنهایی که به رخ نمی کشند خیلی بیشتر هستند.

 

    پوشش تقویت کننده غیرت

لازمه تقویتغیرتدر مردانپوشش زن با چادر مشکی میباشد. بحث غیرت یک بحث مفصلی است . غیرت از کلمه تغییر می آید. یعنی وقتی مردی ناهنجاری در جامعه را می بیند ، به فکر تغییر این ناهنجاری می افتد و می خواهد وضع را تغییر دهد . این را غیرت می گویند . آدم بی غیرت و قتی مشکلی را در جامعه می بیند بی تفاوت است .اگر زنها بخواهند در جامعه پوششان نامناسب باشد وضع جامعه این چنین می شود .

بی غیرتیاز اینجا شروع می شودکه مرد جلوی دید دیگران دست زنش را گرفته استونمی داند این دست گرفتن زن یک نوع ارتباط ابتدایی شهوانی استیعنی دارد در جامعه فساد می کند حالا هرچه اسمش را می خواهد بگذارد و نمی فهمد که این کار باید در حریم خانواده انجام شود .وقتی به آنها می گوییم چرا ، می گوید که همسرم است و آنقدر بی غیرت شده که حتی عیب را هم متوجه نیست و انسان از این جواب خیلی ناراحت می شود .

در بحث های روانشناسی می گویند که خودتان را انگشت نمای دیگران قرار ندهید . اگر شخص غیرت نداشته باشد ، مثلا سر تا پا لباس سبز یا قرمز می پوشد و در جامعه می آید وهمه نگاهش می کنند و نشانش می دهند . خودش می گوید هیچ اشکالی ندارد و می خواهم اینطوری باشم یا مردانی که موها و قیافه شان را مثل زنان می کنند. از لحاظ شرعی حرام نیست ولی از لحاظ اخلاقی بی غیرتی و بی حیایی است .این گونه افراد مرتکب انواع گناهان می شوند . چرا؟چون در جامعه هزار نفر او را نشان می دهند و می گویند چرا این طور است و او هم می گوید اشکالی ندارد و مقاومت می کند . این مقاومت کردن جسارت او را به کار زشت زیاد می کند و وقتی هم که تنهاست کار زشت را انجام می دهد لذا روایت هست کسی که علنی کارهای زشتی را انجام می دهد بدانید که مخفیانه هم این کارها را انجام می دهد.

12-جذابیت وانعکاس زیاد نور در رنگ سفید

 روانشناسان می گویند فاصله ی انسان با یک شئسفید کمتر از واقعیتش برای بیننده جلوه می کند . یعنی اگر 10 متر با رنگ سفید فاصله داشته باشد به خاطر انعکاس نور و جذابیتی که دارد فکر می کند فاصله اش 8 متر یا 7 متر است . برخلاف آن، رنگ مشکی جذابیت کمتری دارد ونورکمی منعکس می شود و فاصله را بیشتر نشان می دهد . این خیلی واضح هست که شخص به رنگ مشکی متمایل و راغب نیست .روانشناسان می گویند رنگ روشن شادابی می آورد . پس آنجایی که می خواهیم حریم را حفظ کنیم نباید رنگ شاداب بپوشیم .   .

زنان نباید در جامعه این گونه باشند و باید حریم خود و حقوق دیگران را حفظ کند . رنگ شاداب پوشیدن برای داخل منزل است .

گفته اند روزی دو نفر در مورد غیرت معاویه اختلاف نظر داشتند . یکی شیعه بود و می گفت معاویه غیرت ندارد و دومی از مریدان معاویه بود . هر دو پیش معاویه رفتند و مرید او دستش را به پای معاویه گذاشت . معاویه به جای اینکه ناراحت شود قهقهه زد و خندید . این را دلیل بر خوش اخلاقی معاویه دانست که وقتی دست به عضو بدن معاویه می گذارد به جای ناراحتی می خندد .نه خیر این دلیل بی غیرتی است .

قدیمها زنا کاران را برعکس روی خر می نشاندند و در شهر می گرداندند. کسی بود که چند بار در شهر این بلا را به سرش آورده بودند و مردم دیگر او را به این کار می شناختند . آن قدر بی غیریت شده بود که وقتی او را برعکس سوار خر می کردند ، می خندید و می گفت چه عیبی دارد ، همه از آن طرف سوار خر می شوند ولی من از این طرف.

منبع : راه بهشت
*نام و نام خانوادگي :

پست الکترونيکي :

*مطلب :
۱) نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۲) از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد .
۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید .
۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
آخرین مطالب